Ruột chì 0,5mm Cuya

Thương hiệu: Truecolor

Đóng gói: hộp