Giấy note mũi tên Please Sign Pronoti

Thương hiệu: pronoti

Đóng gói: xấp

Trọng lượng: 20 tờ/ 1 màu

Màu sắc: 5 màu