Bấm 2 lỗ deli 103 (10 tờ)

Thương hiệu: DELI

Đóng gói: cái

36,000

Tình trạng: Còn hàng