Thùng rác - Bao rác - Bao tay

Hiển thị tất cả 13 kết quả

Nhóm vệ sinh văn phòng

Bao rác đại (64x78cm)

33,000

Nhóm vệ sinh văn phòng

Bao rác đại đại (78x92cm)

33,000

Nhóm vệ sinh văn phòng

Bao rác nhỏ (44x56cm)

33,000

Nhóm vệ sinh văn phòng

Bao rác trung (55x65cm)

33,000

Nhóm vệ sinh văn phòng

Găng tay cao su ngắn size L

20,000

Nhóm vệ sinh văn phòng

Sọt rác mini Duy Tân

18,000

Nhóm vệ sinh văn phòng

Sọt rác Oval Trung Duy Tân

45,000

Nhóm vệ sinh văn phòng

Sọt Tròn mini Duy Tân cao 24cm

34,000

Nhóm vệ sinh văn phòng

Thùng rác Duy Tân trung

115,000