Dao rọc giấy - Lưỡi dao

Showing all 12 results

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Dao rọc giấy đại Hand CK25

45,000

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Dao rọc giấy lớn Hand CK18

26,000

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Dao rọc giấy lớn SDI 0423

20,000

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Dao rọc giấy lớn SDI 0426

23,000

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Dao rọc giấy lớn XuKi 200

8,000

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Dao rọc giấy nhỏ Deli 2054

7,500

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Dao rọc giấy nhỏ SDI 0404

12,000

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Dao rọc giấy nhỏ thân inox Hand

15,000

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Lưỡi dao lớn Stacom

19,000

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Lưỡi dao nhỏ No.001

11,000

Dao - Kéo- Dụng cụ cắt.

Lưỡi dao Unicon lớn SL150

20,000