Băng keo trong - Băng keo đục

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo đục 4.8cm 100 yar

16,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo đục 6cm 100yar

19,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo trong 1.6cm 100Y (cây 19 cuộn)

87,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo trong 2,4cm 100yard

7,500

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo trong 4,8cm 100Y

16,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo trong 6cm 100 Yard

19,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo văn phòng cuộn nhỏ 1,7cm

20,000