Băng keo trong - Băng keo đục

Showing all 7 results

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo đục 4.8cm 100 yar

12,500

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo đục 6cm 100yar

15,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo trong 1.6cm 100Y (cây 19 cuộn)

75,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo trong 2,4cm 100yard

6,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo trong 4,8cm 100Y

12,500

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo trong 6cm 100 Yard

15,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo văn phòng cuộn nhỏ 1,7cm

20,000