Băng keo 2 mặt - Băng keo giấy

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo 2 mặt 0,5cm

1,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo 2 mặt 1.2cm

2,500

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo 2 mặt 2,4cm

4,500

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo 2 mặt 4,8cm

8,500

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo 2 mặt xốp 2,4cm

11,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo 2 mặt xốp 4,8cm

22,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo 2 mặt xốp xanh lá 2,4cm

13,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo 3M 19mm x 32,9m

45,000

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo giấy 1,2cm

3,500

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo giấy 1,6cm

4,500

Băng keo - Hồ - Dụng cụ dán

Băng keo giấy 2,4 cm

6,000